Kayseri 1 Şubesi
206 | | | 08-03-2019
ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR NESİLLERE VE ÇAĞLARA
ABDULLAH KARABULUT

ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR NESİLLERE VE ÇAĞLARA

 

Şehadet bir okuldur, orada dirilişin en kutlusu öğretilir nesillere çağlara. Şehadet şahit olmaktır Allah’a ve Resulüne, O’nun çağlar aşan davasına, İ’la-yı Kelimatullaha. Şehadet dünyadan, dünyalık sevdalardan O’nun için hicret etmektir. Hicret edip göçebilmektir dar-ı bekaya. Beden kafesinden kurtulup hür olmaktır şahadet.

Şehadet bizim özümüz bizim kültürümüz, onsuz yapamayız, onsuz olamayız, onsuz ölüme dahi kanamayız. Bu nedenledir ki Bedirdekiler, Uhudtakiler (ra) şehadete koştular. Bu nedenledir ki Ammar bin Yasir, Mus’ab b. Umeyr, Cafer bin Tayyar, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Hamza (ra), Kerbela şehitleri şehadete koştular. Bu nedenledir ki Sarıkamış şehitleri, Çanakkale şehitleri, Filistin şehitleri, Milli Mücadele şehitleri şehadete koştular. Bu nedenledir ki Seyyid Kutup, Hasan El Benna, İskilipli Atıf Hoca, Erbili Es’ad Efendi, Metin Yüksel, Mustafa Bilgi, Erdoğan Tuna, Bahaddin Yıldız, Cevdet Kılıçlar, Furkan Doğan, Esma şehadete koştular. Bu nedenledir ki Musa Önen, M. Emin Ülkü, Yasin Börü, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok şehadete koştular.

Kıyamete kadarda koşmaya devam edeceğiz. Bizi bu yoldan kimse döndüremez döndüremeyecek de.

Son örneğini de Mısır’da 9 yiğit ile verdik, selam olsun sonsuzluğun kutlu evlatlarına: Ahmet Taha, Ebu’l Kasım Ahmet, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el Ahmedi, Ebubekir es Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmet Muhammed, Ahmet Mahrus Seyyid ve İslam Ahmet.

Kuruluş gayemiz gereği her zaman mümine karşı merhametli kâfire karşı şiddetli olmaya, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanında olmaya zalime dur demeye, zalimin zulmünü başına geçirmeye devam edeceğiz. Bu uğurda kınayıcının kınamasından korkmadan kutlu davamızı ila nihaye devam ettirmeye, bu ülkümüzü tüm nesillere ve çağlara aktarmak için mücadelemizi hız kesmeden sürdürmeye azimliyiz. Önümüze kimse çıkmasın yıkar geçeriz, çünkü aşığız istiklale.

Bu kutlu davada bizimle olmak isteyen gönül dostlarını aramızda görmek istiyoruz. 15 Mayıs öncesinde aramıza katılıp gücümüzü katlayarak devam ettirelim ettirelim ki zalimin kalbine korkuyu birlikte salalım.

Ve hep birlikte haykıralım dünyaya:

ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR NESİLLERE VE ÇAĞLARA

 

 

Tüm Yazılar
1 ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR NESİLLERE VE ÇAĞLARA
2 EĞİTİM VE SİSTEM
3 DOKUZBİN FATİH İLE YENİ FETİHLERE
4 BİR İNSAN DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR
5 HADİ BİSMİLLAH