Kayseri 1 Şubesi
184 | | | 19-04-2019
2019 TOPLU SÖZLEŞMESİNE DOĞRU
AHMET KUCUR

2019 TOPLU SÖZLEŞMESİNE DOĞRU

2019-2020 Yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşme zamanına az kaldı. Kamu İşveren heyetiyle toplu sözleşme masasına oturacak olan eğitim hizmet kolunda  “yetkili sendika” Eğitim-Bir-Sen olarakEĞİTİM –ÖĞRETİM ve BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞNALARI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 2019”  çalışması düzenledik. Eğitimin tüm problemlerinin, eğitim çalışanlarının sorunlarının ortadan kaldırılmasıyla çözüme kavuşacağı düşüncesi, çalışanların sorunlarının tespitinin ve çözüm yollarının ise bu sorunlara muhatap kişilerin duyarlılıkları, katkıları, katılımcı ve sorumlu yaklaşımlarıyla mümkün olacağı inancıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştay raporu; tamamen sahadan gelen veriler ışığında, işyeri temsilcileriyle, okul yöneticileriyle ve internet üzerinden hazırlanan anket formları  aracılığıyla tüm üyeleriyle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde ortaya çıktı. Genel merkezin belirlediği takvim doğrultusunda yapılan çalıştay  raporu genel merkeze gönderildi. Daha sonra Ankara’da, her şubeden bir temsilcinin katılımıyla yapılacak  çalıştayda son şekli verilecek olan rapor , sendikamızın toplu sözleşme talepleri olarak kamu işveren heyeti ile paylaşılacak.

Çalıştay Komisyonlarımız:

1-Öğretmenler Komisyonu

2-Eğitim Yöneticileri Komisyonu

3-MEB GİHS, THS Ve YHS Çalışanları Komisyonu

4-Kadın Çalışanlar Komisyonu

5-Engelli Çalışanlar Komisyonu

 

            Rapoda, Eğitim Çalışanlarının genelini ilgilendiren ;Ücret Artışı, Refah Payı Zammı,Ücret ve Aylıkların Emekliliğe Yansıtılması, Gelir Vergisi Matrahının Yüksekliği, Aile Yardımı,Kreş Hizmeti ve Kreş Yardımı,Ulaşım ve Yemek Hizmeti / Ulaşım ve Yemek Yardımı, Ek Gösterge Rakamları ,Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma Payı), Kılık-Kıyafet Dayatması ,Siyaset ve Grev Yasağı, Engelli Eğitim Çalışanları Yönünden Pozitif Ayrımcılık,Kadın Eğitim Çalışanları Yönünden Pozitif Ayrımcılık,Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması,Hastaya Refakat,Yıllık İzin,İkramiye konularının yanında öne çıkan bazı talepler şunlar olmuştur:

 

 • Eğitim hazırlık ödeneğinin bütün eğitim çalışanlarına ödenmesinin sağlanması
 • Bütün eğitim çalışanlarının ek göstergesinin yükseltilmesi
 • 2010 dan sonra göreve başlayanlara zorunlu hizmet affı
 • Meslek kanununun öğretmenin itibarını ve güvenliğini arttırıcı bir içerik ile bir an evvel çıkarılması
 • Norm güncellemesi ve  emeklilik işlemlerinin il içi tayinlerden önce yapılması.
 • Tayinlerde İl  içi sıra sisteminin çalıştırılması
 • Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinde süt izninin kullanılması için düzenleme yapılması
 • Ösym'nin yaptığı sınavlarda tüm öğretmenlerin görev alabilmesinin sağlanması
 • Özellikle kırsalda bayan belletici görevlendirmede yaşanan sıkıntıları aşmak için pansiyonlu okullara belletici kadrosu tahsis edilmesi
 • Pansiyonlu okullarda nöbet tutanlara da ilave hizmet puanı verilmesi
 • Okul öncesi öğretmenlerine dinlenme ve ihtiyaçlar için düzenleme yapılması
 • Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması. Tüm atamaların kadrolu yapılması
 • Atamada mülakatın kaldırılması
 • Üniversiteler ile protokol yapılarak uzaktan eğitim yöntemi ile öğretmenlere yüksek lisans ve doktora yapma imkanı verilmesi
 • Tüm  öğretmenlerinin aylık karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulması,
 • İlkokullarda açılan İYEP Kurslarının ücretlerinin %100 arttırımlı ödenmesi ve ek hizmet puanı verilmesi
 • Tüm eğitim yöneticilerinin kadrolu olarak genel idare hizmetlerine alınması
 • DYK da birden fazla idareci görevlendirilebilmesi ve ücretinin arttırılması
 • İdarecilere Muhakkiklik görevi verilmemesi veya bu görev karşılığında tatminkar bir ücret ödenmesi
 • Okul müdürlerine İşveren vekili olarak tanımlanmaması, bu faaliyetlerin il/ilçe Mem tarafından yürütülmesi

 

Kamu personel rejimini değiştirmeyi masabaşında tasarlayan çalışma tarzları yerine, kamu çalışanlarının sorunlarına ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine kulak verilmesi; mevcut ve muhtemel sorun alanlarının tespitinden hareketle 21. yüzyıl Türkiyesi’ne uygun bir personel rejimini kamu görevlileriyle birlikte tasarlama gerekliliğine inanıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz, eğitim çalışanlarımızın genel sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini ele alan bu çalışma, bu gerekliliğin bir sonucudur. “Eğitim çalışanlarıyla omuz omuza vererek aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun da yoktur. Tek mesele, hakkın son hududuna varıncaya kadar mücadeleyi hakkıyla vermektir” diyerek tüm eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal problemlerini ve bunların iyileştirilmesine yönelik çözüm önerilerimizi bu raporla ortaya koyduk. Sorunları çözülmüş, iş huzurunu yakalamış çalışanların daha verimli çalışarak, daha nitelikli bir gelecek hazırlayacağı şüphesizdir. Sendika olarak, çabamız, gayemiz, bunun gerçekleşmesini sağlamaktır.  Bu münasebetle, Çalıştayda görev alan tüm komisyon üyelerimize ve düşünceleriyle katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederim.

Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözüleceği bir toplu sözleşme olması temennisiyle…

Ahmet KUCUR

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube

Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

 

 

Tüm Yazılar
1 2019 TOPLU SÖZLEŞMESİNE DOĞRU
2 HUKUKİ DESTEKLE DE YANINIZDAYIZ!
3 EĞİTİM CAMİASI UMUTLU
4 2017 TOPLU SÖZLEŞMESİNE DOĞRU
5 Kayseri