Kayseri 1 Şubesi

AÇIĞA ALINIP GÖREVİNE İADE EDİLEN MÜDÜR YARDIMCISININ GEÇEN SÜREDE EK DERS ÜCRETİ ALMASI KARARI

Eğitim Bir Sen olarak; müdür yardımcısı iken açığa alındıktan sonra tekrar göreve iade edilen üyemizin,  açıkta geçirdiği döneme ilişkin maaşlarının yasal faizinin, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, yönetim karşılığı ek ders ücretlerinin, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretlerinin, nöbet görevi ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteğinin reddedilmesi üzerine açtığımız davada Kayseri 2. idare mahkemesi verilen red cevabında hukuka uyarlik bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal etti ve bahsi geçen ücretlerin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.
Mahkeme kararında, müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken 01/09/2016 tarihinde görevinden uzaklaştırılan ve 07/01/2019 tarihinde görevine iade edilen davacının, görevde olsaydı talepte bulunduğu yan ödemelerini hak edecek hizmeti vereceği açık olup, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan dolayı hakkında tesis edilen işlem neticesinde ortaya çıkan sonuçların davacıya yükletilmesinin hakkaniyetle bağdaşması mümkün olmadığından davacının kamu görevi dışında geçirdiği sürelere ilişkin yönetim karşılığı ek ders ücretlerinin, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretlerinin ve nöbet görevi ek ders ücretlerinin ayrı ayrı ilgili olduğu dönemden (hak edildiği tarihten) başlamak üzere hesaplanacak yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesi gerektiğinden, bahse konu ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı 08/01/2020 tarihli başvurunun reddine ilişkin .... Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir" diyerek dava konusu işlemleri iptal etmiştir.

karar için tıklayınız.